× بستن منو
مشارکت در هزینه درمانی مرجان جوان ۲۰ ساله
ماموریت سازمانی موسسه

خیریه

بهنام دهش پور


مبارزه با سرطان در تمامی عرصه ها و حمایت از بیماران به دور از هرگونه تبعیض

اعضای هیئت امنا، مدیره و بازرسین

بهره گیری از ظرفیت های خرد جمعی و جلب مشارکت های مردمی یکی از اصول حاکم بر نحوه مدیریت موسسه خیریه بهنام دهش پور می باشد. با همین رویکرد بنیانگذاران از همان ابتدا به جلب همکاری متخصصان و معتمدان عرصه صنعت، اقتصاد و پزشکی پرداخته است تا بتواند همواره با اندیشه های سازنده این افراد به سوی سازمانی متعالی قدم بردارد. اعضا هیات امنا این موسسه خیریه همگی داوطلبانه این مسئولیت و سمت را در کنار فعالیت حرفه ای خود تقبل کرده اند. این مشارکت نمادی از مسئولیت پذیری اجتماعی فعالان عرصه های نامبرده است. مشتاقیم که بر اساس اصل شفافیت همگان را با اعضا هیئت امنا تصمیم گیرندگان نهایی برنامه های موسسه خیریه بهنام دهش پور آشنا نماییم.
برای این آشنایی شرح حال اعضای هیئت امنا به شرح زیر می باشد:
موسسه متشکل از ۱۷ نفر عضو هیئت امنا، ۹ نفر هیئت مدیره که شامل: ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که خدمات خود را به صورت داوطلبانه در اختیار موسسه گذارده‌اند.

اعضاء هیئت امنا و هیئت مدیره:

(به ترتیب حروف الفبا)
Nasrin Moshir موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: نسرین
نام خانوادگی: احتشام دفتری (مشیر)
سمت: عضو هیئت مدیره، عضو هیئت امنا
سال تولد: ١٣٢۵
محل تولد: تهران
تحصیلات: لیسانس کتابداری
پست الکترونیک: n_daftari@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴
Alireza Rafiei موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: فرهاد
نام خانوادگی: آزاد گیلانی
سمت: عضو هیئت امنا
سال تولد: ۱۳۱۸
محل تولد: تهران
تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت
پست الکترونیک:
فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ۱۳۸۰ خیریه
Lili Bahman موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: لیلی
نام خانوادگی: بهمن (رضائی)
سمت: مدیر عامل، عضو هیئت مدیره و عضو هیئت امنا
سال تولد: ١٣٣٢
تحصیلات: لیسانس مدیریت و علوم اداری از دانشگاه تهران
پست الکترونیک: l_bahman@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴
موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: منیره (پروین)
نام خانوادگی: پورصادقی (جواهریان)
سمت: عضو هیئت مدیره
سال تولد: ١٣٢٩
محل تولد: تهران
تحصیلات: دیپلم
پست الکترونیک: #
اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴
Bahman Daheshpoor موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام : مهران
نام خانوادگی: تراب پرهیز
سمت : عضو هیئت مدیره
سال تولد : ١٣۶۴
تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی صنایع
پست الکترونیک: m_torabparhiz@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر:  فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣۸٢
Navideh Moghadam موسسه خیریه بهنام دهش پور

نام: نویده
نام خانوادگی: مقدم (جورابچی)
سمت: عضو هیئت مدیره و عضو هیئت امنا
سال تولد: –
تحصیلات: لیسانس موزیک از کنسرواتوار دولتی وین
پست الکترونیک: n_moghadam@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴


محمدرضا خاله اوغلی موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: خاله اوغلی
سمت: عضو هیئت امنا
سال تولد: ۱۳۳۳
محل تولد: تهران
تحصیلات: لیسانس اقتصاد
پست الکترونیک:
فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ۱۳۸۰ خیریه
Bahman Daheshpoor موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: بهمن
نام خانوادگی: دهش پور
سمت: عضو هیئت امنا
سال تولد: ١٣٢٣
تحصیلات: فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی)
پست الکترونیک: b_daheshpour@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴
Nazanin Daheshpour موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: نازنین
نام خانوادگی: دهش‌پور
سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره
سال تولد: ١٣۵۱
محل تولد: تهران
تحصیلات: دیپلم تجربی
پست الکترونیک: n_daheshpour@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴ خیریه
Farzaneh Zolfaghari موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: فرزانه
نام خانوادگی: ذوالفقاری (مترجمی)
سمت: عضو هیئت امنا
سال تولد: ١٣٢۶
تحصیلات: مدرک زبان های، آلمانی و انگلیسی و مدرک سکرتری و امور اداری از آلمان
پست الکترونیک: m_motarjemi@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴
Alireza Rafiei موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: علیرضا
نام خانوادگی: رفیعی
سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره
سال تولد: ١٣۵۶
محل تولد: تهران
تحصیلات: لیسانس مهندسی کشاورزی، گرایش زراعت و اصلاح نباتات
پست الکترونیک: a_rafiee@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴
Shahla Lajevardi موسسه خیریه بهنام دهش پور
 نام: شهلا
نام خانوادگی: لاجوردی
سمت: رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت امنا
سال تولد: ١٣٢۶
محل تولد: تهران
تحصیلات: دیپلم
پست الکترونیک: sh_lajevardi@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴
موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: مهرداد
نام خانوادگی: مترجمی
سمت: عضو هیئت امنا
سال تولد: ١٣٢۵
محل تولد: تهران
تحصیلات: لیسانس مهندسی صنایع
پست الکترونیک: m_motarjemi@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴
Hossein Madani موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: حسین
نام خانوادگی: مدنی
سمت: عضو هیئت امنا
سال تولد: ١٣٢٣
محل تولد: ارومیه
تحصیلات: دکتری دانشگاه شهید بهشتی، تخصص رادیو تراپی و آنکولوژی از دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیک: h_madani@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر: متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی، فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴
Farokh Moazi موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: فرخ
نام خانوادگی: معزی
سمت: عضو هیئت امنا
سال تولد: ۱۳۱۶
محل تولد: تهران
تحصیلات: فوق لیسانس ساختمان
پست الکترونیک:
فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ۱۳۹۰ خیریه
Mehrnoosh Moghbel موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: مهرنوش
نام خانوادگی: مقبل (خوشخونژاد)
سمت: نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت امنا
سال تولد: ١٣٣٠
تحصیلات: لیسانس ادبیات از دانشگاه تهران و ادامه تحصیلات در جامعه شناسی
پست الکترونیک: m_moghbel@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴
Bahman Daheshpoor موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: زیبا
نام خانوادگی: نامدار (جهان)
سمت: عضو هیئت امنا
سال تولد: ١٣٢٢
تحصیلات: لیسانس کتابداری
پست الکترونیک: z_jahan@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴
Lila Nakhjavan موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: لیلا
نام خانوادگی: نخجوان
سمت: عضو هیئت امنا
سال تولد: ١٣٢۴
محل تولد: تهران
تحصیلات: دیپلم هنرهای زیبا، دیپلم زبان فرانسه و دیپلم نقاشی و تزئینات
پست الکترونیک: l_nakhjavan@behnamcharity.org.ir
بیش از ۴٠ فعالیت داوطلبانه در امور خانواده های بی بضاعت و معلولین، فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴ خیریه
احمدرضا نخجوانی موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: احمدرضا
نام خانوادگی: نخجوانی
سمت: عضو هیئت امنا
سال تولد: ۱۳۵۲
محل تولد: تهران
تحصیلات: دکتری مدیریت
پست الکترونیک:
فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ۱۳۸۵ خیریه
محمدباقر نعیمی موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: محمدباقر
نام خانوادگی: نعیمی
سمت: عضو هیئت امنا
سال تولد: ۱۳۳۰
محل تولد: تهران
تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت برق
پست الکترونیک:
فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ۱۳۸۰ خیریه

بازرسین موسسه:

موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: آرن
نام خانوادگی: هوسپیانس
سمت: بازرس اصلی
سال تولد: ۱۳۶۲
محل تولد: تهران

موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: محمد
نام خانوادگی: پاشایی
سمت: بازرس علی البدل
سال تولد: ۱۳۶۰
محل تولد: تهران

برای نمایش کامل لیست لطفا روی عکس زیر کلیک کنید.

موسسه خیریه بهنام دهش پور

تماس با ما

شماره حساب های خیریه

پرداخت آنلاین

پرداخت با کارت های شتاب

کمک نقدی: بانک ملت

6104-3379-0428-9491

تابلو تسلیت: بانک ملی

6037-9911-9952-7445

حامیان-بانک سامان

6219-8610-0893-5396

حمایت با تلفن همراه

# 18*7*733*

موضوع منتخب خیریه

اپلیکیشن بهنام

حمایت از بیماران خیریه

ارزش مشارکت شما خیرین و نیکوکاران به میزان مبلغ کمک نیست
هر شنبه یک هدف درج خواهد شد


یک هدف جدید موجود است

درخواست

موسسه های همکار خیریه

موسسات همکار

حامی رسانه ای خیریه

حامیان رسانه ای
ecco
ecco
ecco
ecco
ecco
خیریه
logo-samandehi
ecco
  • تهران، میدان تجریش، بیمارستان شهدای تجریش، ساختمان شماره شش (بخش آنکولوژی رادیوتراپی)، طبقه دوم، موسسه خیریه بهنام دهش پور
  • تلفن : ۹۱۰۰۹۹۰۰
  • فکس : ۲۲۷۰۲۰۴۰
  • تهران، خیابان شهید لواسانی (فرمانیه غربی)، خیابان شهید جباریان (فروردین)، کوچه مسجدی، کوچه مرمری، پلاک 13- موسسه خیریه بهنام دهش پور
  • تلفن : ۹۱۰۰۹۹۰۰ | ۲۲۲۰۸۷۹۷
  • فکس : ۲۲۲۰۸۷۹۷ داخلی ۲۴۸
  • ساختمان مددکاری: تهران، بالاتر از میدان قدس، ابتدای خیابان دربند، پلاک ۱۳، طبقه اول، واحد مددکاری موسسه خیریه بهنام دهش پور
  • تلفن : ۹۱۰۰۹۹۰۰ داخلی ۲


نیکوکار گرامی شما می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق شماره تماس ۹۱۰۰۹۹۰۰ داخلی ۴ با ما مطرح کنید.

Email : info@behnamcharity.org.ir