× بستن منو
مشارکت در هزینه درمانی سعید جوانی ۳۱ ساله
ماموریت سازمانی موسسه

خیریه

بهنام دهش پور

برانگیختن امید به زندگی و حمایت از بیماران مبتلا به سرطان بدون محدودیت سن، ملیت، مذهب، جنسیت، نوع و مرحله بیماری سرطان و مشارکت در برنامه جامع ملی کنترل سرطان

اعضای هیئات مدیره و امنا

بهره گیری از ظرفیت های خرد جمعی و جلب مشارکت های مردمی یکی از اصول حاکم بر نحوه مدیریت موسسه خیریه بهنام دهش پور می باشد. با همین رویکرد بنیانگذاران از همان ابتدا به جلب همکاری متخصصان و معتمدان عرصه صنعت، اقتصاد و پزشکی پرداخته است تا بتواند همواره با اندیشه های سازنده این افراد به سوی سازمانی متعالی قدم بردارد. اعضا هیات امنا این موسسه خیریه همگی داوطلبانه این مسئولیت و سمت را در کنار فعالیت حرفه ای خود تقبل کرده اند. این مشارکت نمادی از مسئولیت پذیری اجتماعی فعالان عرصه های نامبرده است. مشتاقیم که بر اساس اصل شفافیت همگان را با اعضا هیئت امنا تصمیم گیرندگان نهایی برنامه های موسسه خیریه بهنام دهش پور آشنا نماییم.
برای این آشنایی شرح حال اعضای هیئت امنا به شرح زیر می باشد:

اعضای هیئت مدیره

Shahla Lajevardi موسسه خیریه بهنام دهش پور
 نام: شهلا
نام خانوادگی: لاجوردی
سمت: رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت امنا
سال تولد: ١٣٢۶
محل تولد: تهران
تحصیلات: دیپلم
پست الکترونیک: sh_lajevardi@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴
Lili Bahman موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: لیلی
نام خانوادگی: بهمن (رضائی)
سمت: مدیر عامل، عضو هیئت مدیره و عضو هیئت امنا
سال تولد: ١٣٣٢
تحصیلات: لیسانس مدیریت و علوم اداری از دانشگاه تهران
پست الکترونیک: l_bahman@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴
Mehrnoosh Moghbel موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: مهرنوش
نام خانوادگی: مقبل (خوشخونژاد)
سمت: نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت امنا
سال تولد: ١٣٣٠
تحصیلات: لیسانس ادبیات از دانشگاه تهران و ادامه تحصیلات در جامعه شناسی
پست الکترونیک: m_moghbel@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴
Nasrin Moshir موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: نسرین
نام خانوادگی: احتشام دفتری (مشیر)
سمت: عضو هیئت مدیره، عضو هیئت امنا و مدیر نقاهتگاه
سال تولد: ١٣٢۵
محل تولد: تهران
تحصیلات: کارشناس کتابداری
پست الکترونیک: n_daftari@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴
موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: منیره (پروین)
نام خانوادگی: پورصادقی (جواهریان)
سمت: عضو هیئت مدیره
سال تولد: ١٣٢٩
محل تولد: تهران
تحصیلات: دیپلم
پست الکترونیک: #
اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴
Bahman Daheshpoor موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: نازنین
نام خانوادگی: دهش پور
سمت: عضو هیات مدیره
سال تولد: ١٣۵١
تحصیلات: دیپلم تجربی
پست الکترونیک:n_daheshpour@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴
Bahman Daheshpoor موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام : مهران
نام خانوادگی: تراب پرهیز
سمت : عضو هیئت مدیره
سال تولد : ١٣۶۴
تحصیلات :. کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
پست الکترونیک: m_torabparhiz@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر:  فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣۸٢

علی البدل

Alireza Rafiei موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: علیرضا
نام خانوادگی: رفیعی
سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره
سال تولد: ١٣۵۶
محل تولد: تهران
تحصیلات: لیسانس مهندسی کشاورزی، گرایش زراعت و اصلاح نباتات
پست الکترونیک: a_rafiee@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر: از دوستان نزدیک زنده یاد بهنام دهش پور، فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴
Navideh Moghadam موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: نویده
نام خانوادگی: مقدم (جورابچی)
سمت: عضو علی البدل هیئت مدیره و عضو هیئت امنا
سال تولد: –
تحصیلات: لیسانس موزیک از کنسرواتوار دولتی وین
پست الکترونیک: n_moghadam@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر: بیش از ۴۴ سال فعالیت داوطلبانه در امور خیریه، فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴

اعضای هیئت امنا

Farzaneh Zolfaghari موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: فرزانه
نام خانوادگی: ذوالفقاری (مترجمی)
سمت: عضو هیئت امنا
سال تولد: ١٣٢۶
تحصیلات: مدرک زبان های، آلمانی و انگلیسی و مدرک سکرتری و امور اداری از آلمان
پست الکترونیک: m_motarjemi@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴
Lila Nakhjavan موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: لیلا
نام خانوادگی: نخجوان
سمت: عضو هیئت امنا
سال تولد: ١٣٢۴
محل تولد: تهران
تحصیلات: دیپلم هنرهای زیبا، دیپلم زبان فرانسه و دیپلم نقاشی و تزئینات
پست الکترونیک در بهنام: l_nakhjavan@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر: بیش از ۴٠ فعالیت داوطلبانه در امور خانواده های بی بضاعت و معلولین، فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴
Hossein Madani موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: حسین
نام خانوادگی: مدنی
سمت: عضو هیئت امنا
سال تولد: ١٣٢٣
محل تولد: ارومیه
تحصیلات: دکتری دانشگاه شهید بهشتی، تخصص رادیو تراپی و آنکولوژی از دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیک: h_madani@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر: متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی، فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴
موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: مهرداد
نام خانوادگی: مترجمی
سمت: عضو هیئت امنا
سال تولد: ١٣٢۵
محل تولد: تهران
تحصیلات: لیسانس مهندسی صنایع
پست الکترونیک: m_motarjemi@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴
Bahman Daheshpoor موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: زیبا
نام خانوادگی: نامدار (جهان)
سمت: عضو هیئت امنا
سال تولد: ١٣٢٢
تحصیلات: لیسانس کتابداری
پست الکترونیک: z_jahan@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر: –
Bahman Daheshpoor موسسه خیریه بهنام دهش پور
نام: بهمن
نام خانوادگی: دهش پور
سمت: عضو هیئت امنا
سال تولد: ١٣٢٣
تحصیلات: فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی)
پست الکترونیک: b_daheshpour@behnamcharity.org.ir
اطلاعات بیشتر: فعالیت داوطلبانه در موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال ١٣٧۴

موسسه خیریه بهنام دهش پور در راستای تحقق مفهوم کثرت گرائی هیئت امنا و هیئت مدیره همواره اقدام می نماید.
در این راستا تا کنون از ۲ نفر مشاور عالی رتبه در زمینه های مالی، مدیریت و نرم افزار دعوت به همکاری شده است. این فرآیند همواره ادامه دارد.

انتشارات خیریه

شماره حساب های خیریه

پرداخت آنلاین

پرداخت با کارت های شتاب

کمک نقدی: بانک ملت

6104-3379-0428-9491

تابلو تسلیت: بانک ملی

6037-9911-9952-7445

حامیان-بانک سامان

6219-8610-0893-5396

حمایت با تلفن همراه

# 18*7*733*

موضوع منتخب خیریه

اپلیکیشن بهنام

حمایت از بیماران خیریه

ارزش مشارکت شما خیرین و نیکوکاران به میزان مبلغ کمک نیست
هر شنبه یک هدف درج خواهد شد


یک هدف جدید موجود است

درخواست

موسسه های همکار خیریه

موسسات همکار

حامی رسانه ای خیریه

حامیان رسانه ای
ecco
ecco
ecco
ecco
ecco
خیریه
logo-samandehi
ecco
  • تهران، میدان تجریش، بیمارستان شهدای تجریش، ساختمان شماره شش (بخش آنکولوژی رادیوتراپی)، طبقه دوم، موسسه خیریه بهنام دهش پور
  • تلفن : 91009900
  • فاکس : 22702040
  • تهران، خیابان شهید لواسانی (فرمانیه غربی)، خیابان شهید جباریان (فروردین)، کوچه مسجدی، کوچه مرمری، پلاک 13- موسسه خیریه بهنام دهش پور
  • تلفن : 75409 | 22208797
  • تلفن : 91009900
  • فاکس : 22208797

نیکوکار گرامی شما می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق شماره تماس ۰۹۲۱۹۵۶۵۹۷۹ با ما مطرح کنید.

Email : info[AT]behnamcharity.org.ir