ماموگرافی تشخیص ضایعات غیرقابل لمس پستان را افزاش داده است .

هدف از غربالگری سرطان پستان کشف توده ها در مرحله ای است که هنوز کوچک ( زیر ۱ سانتی متر) و قابل درمان یا جراحی است.

در برنامه تشخیص زودهنگام سرطان پستان در ایران، از ماموگرافی به عنوان روش تشخیصی در افراد پرخطر (مثلاً افراد با سابقه فردی یا خانوادگی مثبت ) یا با معاینه غیرطبیعی و در سطح دو خدمت استفاده می شود.

نظر شما چیه ؟
    پیامی یافت نشد !