مهم ترین علایم هشداردهنده سرطان پستان موارد زیر هستند:

 • توده پستان یا هر تغییر در شکل یا قوام پستان
 • توده پستان بزرگ شونده، ثابت یا سفت
 • مشکلات دیگر پستان با یا بدون توده قابل لمس از جمله :
 • تغییرات اگزمایی پوست
 • فرورفتگی نوک پستان
 • پوست پرتقالی
 • زخم
 • ترشح یک طرفه از نوک پستان به ویژه ترشحات خون آلود
 • توده در زیر بغل
نظر شما چیه ؟
  پیامی یافت نشد !