سبد خرید شما خالی است.

ماموریت سازمانی موسسه خیریه

بهنام دهش پور


مبارزه با سرطان در تمامی عرصه ها و حمایت از بیماران به دور از هرگونه تبعیض

افتخارات بهنام

ارتباط با ما

تهران، خیابان شریعتی،بالاتر از پل رومی، کوچه عاج ، پلاک ۷

دستورالعمل اجرایی: سیاست پرهیز از تضاد منافع

  • تمام ارکان موسسه خیریه بهنام دهش پور بر این باورند که در هر زمینه، در هر فعالیت، هر مورد، هر اتفاق و هر موضوع، هر پروژه و هر عملکردی هیچگونه تضاد و تعارض منافعی با موسسه برای خویشتن قائل نبوده و نخواهند بود.
  • تمام ارکان موسسه یعنی هئیت امنا، هئیت مدیره ، تمام مدیران و کارکنان موظف، تمام مدیران و همکاران داوطلب و هر کس که به هر نحوی با موسسه خیریه بهنام دهش پور مرتبط می شود.
  • مصداق های تضاد و تعارض منافع در جلسات ماهانه که با حضور موظفین و داوطلبان موسسه تشکیل می شود و همچنین در جلسات هئیت امنا و هئیت مدیره مطرح شفاف  می گردد. به نحوی که برای هیچ یک نقطه‌ی مبهم وجود نداشته باشد. این موضوع از جمله اولین مطالبی است که برای تازه واردین روشن گشته و تاکید می شود.
  • نمونه‌ای از تضاد منابع:
  • اگر موسسه خیریه برای یکی از مراسم خود به محصولی مانند آب معدنی احتیاج داشته باشد و یکی از ارکان موسسه هئیت مدیره و هیئت امنا و بازرسین مالک یا عضو یک مجموعه‌ی تولید کننده‌ی آب معدنی باشد دریافت آب معدنی از آن مجموعه  حتی به صورت رایگان نیز امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه مشخص نباشد. این نمونه در مورد هر کالا و هر خدمت مورد نیاز موسسه خیریه بهنام دهش پور صادق است به علت اینکه تبلیغ کالای فوق صورت نگیرد.
  • سالی یکبار بر اساس فرم مشخص تمام ارکان موسسه خیریه بهنام دهش پور پای‌بندی خود را به دوری جستن از هر گونه تضاد منافعی با موسسه اعلام می‌نمایند. متن این  پای‌بندی در سایت موسسه نیز درج می‌گردد.