سبد خرید شما خالی است.

ماموریت سازمانی موسسه خیریه

بهنام دهش پور


مبارزه با سرطان در تمامی عرصه ها و حمایت از بیماران به دور از هرگونه تبعیض

افتخارات بهنام

ارتباط با ما

تهران، خیابان شریعتی،بالاتر از پل رومی، کوچه عاج ، پلاک ۷

 1. ترویج صداقت و پاسخگویی و شفافیت در امور مالی
 2. حفظ کرامت انسانی بیماران تحت پوشش
 3. ترویج و قدرشناسی فعالیت داوطلبانه و کار خیر
 4. استفاده از خردجمعی و ترویج کارگروهی
 5. بهبود مستمر عملکرد فردی و سازمانی
 6. تخصیص مسئولانه و منصفانه منابع در جهت ماموریت موسسه
 7. افزایش کمیت خدمات با حفظ و ارتقاء کیفیت با توجه به بهره وری و ایجاد ارزش افزوده
 8. تبادل دانش و تجربیات با سازمان‌های همکار

 :Code of Ethics and Conduct and Organizational Values

 • To foster honesty and responsiveness and transparency in financial affairs
 • To preserve human dignity of covered patients
 • To foster and acknowledge voluntarily activities and benevolent works
 • To use collective thinking and to foster team working
 • To improve personal and organizational performance continuously
 • To assign resources fairly towards organizational mission
 • To increase and promote quality of services, productivity, and value added
 • To communicate knowledge and experiences with colleague organizations