سبد خرید شما خالی است.

ماموریت سازمانی موسسه خیریه

بهنام دهش پور


مبارزه با سرطان در تمامی عرصه ها و حمایت از بیماران به دور از هرگونه تبعیض

افتخارات بهنام

ارتباط با ما

تهران، خیابان شریعتی،بالاتر از پل رومی، کوچه عاج ، پلاک ۷

  1. ترویج صداقت و پاسخگویی و شفافیت در امور مالی
  2. حفظ کرامت انسانی بیماران تحت پوشش
  3. ترویج و قدرشناسی فعالیت داوطلبانه و کار خیر
  4. استفاده از خردجمعی و ترویج کارگروهی
  5. بهبود مستمر عملکرد فردی و سازمانی
  6. تخصیص مسئولانه و منصفانه منابع در جهت ماموریت موسسه
  7. افزایش کمیت خدمات با حفظ و ارتقاء کیفیت با توجه به بهره وری و ایجاد ارزش افزوده
  8. تبادل دانش و تجربیات با سازمان‌های همکار