سبد خرید شما خالی است.

ماموریت سازمانی موسسه خیریه

بهنام دهش پور


مبارزه با سرطان در تمامی عرصه ها و حمایت از بیماران به دور از هرگونه تبعیض

افتخارات بهنام

ارتباط با ما

تهران، خیابان شریعتی،بالاتر از پل رومی، کوچه عاج ، پلاک ۷

وقف، نیکی ماندگار

این کلمه با ریشه عربی خود هرگز با تاریخ ایران باستان بیگانه نیست، بخشش و دهش از دیرباز در آیین میترا و زرتشت ریشه دوانیده و اسم رمز پدیده‌ای گرانقدر و راهگشا برای تداوم زندگی و حرکت در مسیر زندگی بوده و خواهد بود.

وقف و دهش سالیان سال است که به رغم روزگار، گره از مشکلات کور خانواده‌ها و بیماران تحت پوشش موسسه خیریه بهنام دهشپور گشوده است. چه بسیار وقف‌های تاریخی که به شرط تبدیل اموال به دستگاه‌های مدرن درمانگر در حوزه سرطان تبدیل شده و تا کنون جان صدها و هزارها بیمار مبتلا به سرطان را نجات داده و از شدت درد آنها کاسته است.

وقف روشن‌ترین راه برای تبدیل یک خیر به هزاران خیر ماندگار است. ارزش مادی و معنوی دهش یا وقف بخشی از اموال پیش از سفر ابدی، هزاربرابر می‌شود. به مدد الهی، موسسه خیریه بهنام دهش پور در چند سال گذشته با وقف خیرین خیراندیش خود، مقابل کوه مشکلات ناشی از جهانگیری کرونا، تحریم‌های اقتصادی کمرشکن در حوزه دارو و درمان و تورم همیشه افزاینده، ایستادگی کرده و همچنان نستوه و استوار در حال گشودن گره از کار بیماران و خانواده آونها به دستور خیرین محترم است.

فرزندان خیرین گرامی خیلی زود اثرات و نتایج این نیکی ماندگار و باقی را مشاهده و لمس می‌کنند. شادی و رضایت فرزندان و وراث خیرین گرامی یکی از هزاران برکت این فرایند باستانی و دینی است.

Dedication, lasting goodness

this word with its Arabic origins is not unfamiliar with Persian history, there was giving and dedication since Mitraism and Zartoshtism in this country and these are valuable and key words for life to be continuous and it will be forever.

The dedication culture have always been a problem solver for many unsolvable problems of families and patients of Behnam Daheshpour Charity Organization for many years.

There were so many historical dedications from those who were under condition of exchanging the properties to modern machines for curing cancer and since then, these dedications has saved so many lives and it helps to decrease the pain of this kind of disease for patients.

Dedication is the lightest way to exchange one good will work to thousands of them. The material and spiritual value of dedication from a part of possessions before the eternal journey make it thousand time more valuable. With the gods help, in these years, Behnam Daheshpour Charity Organization with dedication of benefactors has had the power of staying in front of mountain of problems like Corona virus epidemic, back-breaking economic sanctions in the field of medicine and treatment and it will always be growing and still we will stay still to make way for our patients and their families.
Benefactor’s children would feel the good effects of these eternal kindness. The pleasure and happiness of children and heirs of lovely benefactors is one from many blessing of this ancient and spiritual process.