مسئولیت پذیری اجتماعی، در ابعاد اجتماعی موجب بهبود کیفیت زندگی اجتماعی افراد می­شود. همچنین مسئولیت­­پذیری اجتماعی تلاش شرکت برای حداکثرسازی سود را افزایش خواهد داد. در این حالت به طور هم­زمان، توجه به منافع سهام داران و مصالح جامعه نیز مورد توجه قرار می­گیرد. سازمان­ها به منظور نیل به توان پاسخگویی اجتماعی در مقابل ذی­نفعان و سایر افراد جامعه، باید به دغدغه­های جامعه در خصوص محیط زیست، امور اجتماعی و بشردوستانه، اهمیت داده و متناسب با فرهنگ سازمانی خود، به تدوین سیاست­های مسئولیت پذیری اجتماعی مبادرت ورزند.

مهمترین قسمت مسئولیت اجتماعی شرکت­ها این است که اهداف خود را بر اساس تفکر هم­زیستی سازنده با جامعه و پیشرفت دو جانبه بنا کنند. در روند توسعه اقتصادی و اعتلای صنعت، ضرورت ایجاب می­کند که بالا بردن کیفیت زندگی مردم و دخالت و سهیم بودن در رفاه عمومی در اولویت قرار گیرد. بنگاه‌های سرآمد به عنوان سازمان‌هایی پاسخگو، برای شفافیت و پاسخ‌گویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان، روشی بسیار اخلاقی در پیش می‌گیرند.

شرکت زرین رویا با داشتن این نگاه و اندیشه بهبود کیفیت زندگی زنان با برند مای لیدی و همراهی موسسه خیریه بهنام دهش­پور در پی تحقق مسئولیت خود برآمده است.

نظر شما چیه ؟
    پیامی یافت نشد !