سبد خرید شما خالی است.

ماموریت سازمانی موسسه خیریه

بهنام دهش پور


مبارزه با سرطان در تمامی عرصه ها و حمایت از بیماران به دور از هرگونه تبعیض

افتخارات بهنام

ارتباط با ما

تهران، خیابان شریعتی،بالاتر از پل رومی، کوچه عاج ، پلاک ۷

آموزش و پژوهش

ایمیل:
learning@behnamcharity.org.ir
تلفن:
91009900
معرفی

یکی از بخـش هـای اصلی فعالیت موسسـه طبـق رسالت سازمـانی، انجـام فعالیت هـای آموزشـی و پـژوهشی در راستـای آگاه سـازی عمومی جـامعـه و بـه ویـژه تغییـر در رفتـارهای اجتمـاعی شهرونـدان با هدف کاهش میـزان موارد ابتـلا به سـرطان و انجام اقدامات و رفتارهای علمی و صحیح در طول فرآیند درمان توسط بیمار و خانواده آنـان است. نیازسنجی، برگـزاری دوره های آموزشـی و تولید و انتشـار محتـوای آموزشی به‌صورت چـاپی و مجازی در کنار انجام پـژوهش های کاربردی در موضوع سرطان و روش های پیشگیری و درمان یکی از بخش های مهم فعالیت واحـد آموزش و پژوهش در موسسه است. یکی از مهم ترین اقدامات موسسه در طول سال، اجرای پویش های (کمپین) اطلاع رسـانی با محوریت پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری سرطان است.

ارتباط با ما