سبد خرید شما خالی است.

ماموریت سازمانی موسسه خیریه

بهنام دهش پور


مبارزه با سرطان در تمامی عرصه ها و حمایت از بیماران به دور از هرگونه تبعیض

افتخارات بهنام

ارتباط با ما

تهران، خیابان شریعتی،بالاتر از پل رومی، کوچه عاج ، پلاک ۷

آموزش و پژوهش/Education and Research

ایمیل:
learning@behnamcharity.org.ir
تلفن:
91009900
معرفی

یکی از بخـش هـای اصلی فعالیت موسسـه طبـق رسالت سازمـانی، انجـام فعالیت هـای آموزشـی و پـژوهشی در راستـای آگاه سـازی عمومی جـامعـه و بـه ویـژه تغییـر در رفتـارهای اجتمـاعی شهرونـدان با هدف کاهش میـزان موارد ابتـلا به سـرطان و انجام اقدامات و رفتارهای علمی و صحیح در طول فرآیند درمان توسط بیمار و خانواده آنـان است. نیازسنجی، برگـزاری دوره های آموزشـی و تولید و انتشـار محتـوای آموزشی به‌صورت چـاپی و مجازی در کنار انجام پـژوهش های کاربردی در موضوع سرطان و روش های پیشگیری و درمان یکی از بخش های مهم فعالیت واحـد آموزش و پژوهش در موسسه است. یکی از مهم ترین اقدامات موسسه در طول سال، اجرای پویش های (کمپین) اطلاع رسـانی با محوریت پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری سرطان است.

Education and research

One of the main components of the organization’s activities are the educational and researches in line with the mission of the organization with the aim to raise public awareness, specially in changing social behaviors of citizens which includes promoting scientific and proper behaviors during the treatment process of patients and their families.
Assessing the needs, performing training courses and producing educational contents in print and on virtual platforms, alongside with the research on cancer, prevention and treatment methods, are important aspects of the education and research unit’s activities within the organization.
One of the key initiatives of the organization in a yearlong is implementing awareness campaigns focused on cancer prevention and early detection.

ارتباط با ما