سبد خرید شما خالی است.

ماموریت سازمانی موسسه خیریه

بهنام دهش پور


مبارزه با سرطان در تمامی عرصه ها و حمایت از بیماران به دور از هرگونه تبعیض

افتخارات بهنام

ارتباط با ما

تهران، خیابان شریعتی،بالاتر از پل رومی، کوچه عاج ، پلاک ۷

امور مالی و پشتیبانی/Financial and Support Services

ایمیل:
accounting@behnamcharity.org.ir
تلفن:
91009900 داخلی 110-116
معرفی

بـاتـوجـه بـه اینـکه یـکی از اصـول اولیـه و مهـم فعالیـت سـازمــان هـای مـردم‌نـهاد رعـایـت شفـافیـت و پـاسخگـوئـی بـه خصـوص در بخش مـالی می بـاشد، یـکــی از واحـدهــای اداری و ستــادی تشکیــل شـده در بـدو تأسیس موسسـه بـخش مـالی بـوده است. همـکاران موظف موسسه در این واحـد بـا رصـد و مستنـدسـازی دقیـق کمک هـای شمـا نیـکوکاران در کنار تحلیـل و مدیــریت هزینـه هـا در تـلاش هستند. بـدین منظور همه ساله با ارائـه آخـرین گـزارش صورت هـای مـالی به دارائی و مراجع ذی صلاح در فضـای مجـازی و انتشـار آن در وب ســایت موسسه ایـن اقـدام انجـام مـی شـود.

Finance and Support

Since one of the basic and central principles of NGOs is transparency and accountability, especially in the financial sector, finance was one of the first administrative and mobilization units created from the beginning of the organization.
Colleagues working in this unit strive to accurately track and document donations and analyze and control expenditures. To do this, every year they send the financial statements to the Ministry of Economic Affairs and Finance, and publish it online on the organization’s website.

ارتباط با ما