سبد خرید شما خالی است.

ماموریت سازمانی موسسه خیریه

بهنام دهش پور


مبارزه با سرطان در تمامی عرصه ها و حمایت از بیماران به دور از هرگونه تبعیض

افتخارات بهنام

ارتباط با ما

تهران، خیابان شریعتی،بالاتر از پل رومی، کوچه عاج ، پلاک ۷

امور مالی و پشتیبانی

ایمیل:
accounting@behnamcharity.org.ir
تلفن:
91009900 داخلی 110-116
معرفی

بـاتـوجـه بـه اینـکه یـکی از اصـول اولیـه و مهـم فعالیـت سـازمــان هـای مـردم‌نـهاد رعـایـت شفـافیـت و پـاسخگـوئـی بـه خصـوص در بخش مـالی می بـاشد، یـکــی از واحـدهــای اداری و ستــادی تشکیــل شـده در بـدو تأسیس موسسـه بـخش مـالی بـوده است. همـکاران موظف موسسه در این واحـد بـا رصـد و مستنـدسـازی دقیـق کمک هـای شمـا نیـکوکاران در کنار تحلیـل و مدیــریت هزینـه هـا در تـلاش هستند. بـدین منظور همه ساله با ارائـه آخـرین گـزارش صورت هـای مـالی به دارائی و مراجع ذی صلاح در فضـای مجـازی و انتشـار آن در وب ســایت موسسه ایـن اقـدام انجـام مـی شـود.

ارتباط با ما