سبد خرید شما خالی است.

ماموریت سازمانی موسسه خیریه

بهنام دهش پور


مبارزه با سرطان در تمامی عرصه ها و حمایت از بیماران به دور از هرگونه تبعیض

افتخارات بهنام

ارتباط با ما

تهران، خیابان شریعتی،بالاتر از پل رومی، کوچه عاج ، پلاک ۷

آثار چهارمین حراج سالانه نگارخانه

هنرمند:شیده تامی
ابعاد:۵۰*۶۰
قیمت:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال
هنرمند:پونه اوشیدری
ابعاد:۳۰*۴۰
قیمت:۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:ترانه ابراهیمی
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال هنرمند:ترانه ابراهیمی
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال هنرمند:سپیده رفیعی هنجانی
ابعاد:۲۰*۳۰
نوع اثر: عکس
قیمت۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:سارا مدقالچی
ابعاد:۵۰*۷۰
نوع اثر:عکس
قیمت:۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:سارا مدقالچی
ابعاد:۵۰*۷۰
نوع اثر:عکس
قیمت:۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:رامین حفیظی
ابعاد:۵۰*۴۰
قیمت:۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:سیما امانی
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:شهلا همایونی
ابعاد:۴۰*۵۰
قیمت:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:سیما امانی
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:رضوان صادق زاده
ابعاد:۳۰*۳۰
قیمت:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:سالومه سوزن چی
ابعاد:۲۰*۳۰
قیمت:۶٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:حسین ماهر
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:جواد نوبهار
ابعاد:۴۰*۵۰
قیمت:۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:احمد محمدپور
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:دانیال نورزادی
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:احمد میرزازاده
ابعاد:۵۰*۶۰
قیمت:۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:رامین حفیظی
ابعاد:۵۰*۴۰
قیمت:۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:پروانه رزاقی
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:پروانه رزاقی
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:بهمن نیکو
ابعاد:۵۰*۷۰
قیمت:۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:آزاده بقائئ
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:آزاده بقائئ
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:حمید جبلی
ابعاد:۴۰*۵۰
قیمت:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:سیامک خازنی
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:آزاده اعتباریان
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:سامان مومنی
ابعاد:۶۰*۶۰
قیمت:۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:رضا عنصری
ابعاد:۵۰*۷۰
قیمت:۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰
هنرمند:داوود شهیدی
ابعاد:۳۰*۴۰
قیمت:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:رویا علی پور
ابعاد:۴۰*۴۰
قیمت:۶٫۰۰۰٫۰۰۰
هنرمند:سیما امانی
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:رویا میرسیستانی
ابعاد:۴۰*۵۰
قیمت:۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:حمیدرضا فتوحی
نوع اثر:حجم
قیمت:۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:حمیدرضا فتوحی
نوع اثر:حجم
قیمت:۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:آذرآل طاها
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:اسدالله کیانی
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ هنرمند:اسدالله کیانی
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ هنرمند:شهناز زهتاب
ابعاد۵۰*۴۰
قیمت:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند: سعید محمودی ازناوه
ابعاد:۳۰*۳۰
نوع اثر:عکس
قیمت:۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هنرمند:سیامک خازنی
نوع اثر:حجم
قیمت:۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید