سبد خرید شما خالی است.

ماموریت سازمانی موسسه خیریه

بهنام دهش پور


مبارزه با سرطان در تمامی عرصه ها و حمایت از بیماران به دور از هرگونه تبعیض

افتخارات بهنام

ارتباط با ما

تهران، خیابان شریعتی،بالاتر از پل رومی، کوچه عاج ، پلاک ۷

هفته سلامت بانوان-حمایت‌های اجتماعی

فشارهای زیاد کاری، مراقبت از کودکان و سالمندان در خانه، مسئولیت های سنگینی هستند که با ایفای موفق نقش های شغلی و خانگی در رقابت اند و بر رفاه زندگی کارکنان تاثیر مستقیم می گذارد.

این فشار ها و استرس ها بیشتر در خانم ها نمایان می شود. چون آن ها نقش مراقبت از دیگران را بر عهده دارند.

حمایت اجتماعی به عنوان یک موضوع اساسی در ارتقا سلامت تلقی می شود. زیرا به برآورده شدن نیازهای فیزیکی و عاطفی افراد کمک می کند.

همینطور تأثیرات حوادث استرس زا، کیفیت زندگی را کاهش می دهد.

اگر حمایت اجتماعی، موفقیت آمیز باشد، آرامش و سلامت فردی بهبود پیدا می کند، در حالی که عدم حمایت اجتماعی خطر بیماری ها و حالت های روحی منفی مانند اضطراب، درماندگی و افسردگی را افزایش می دهد.

همانطور که حمایت اجتماعی مزایای روانشناختی متعددی مثل بالا رفتن اعتماد به نفس، احساس توانمندی، کارایی و کیفیت زندگی دارد عدم حمایت اجتماعی منجر به بروز مشکلات ذهنی و احساس ضعف عمومی می شود.

مطالعات گوناگون بر روی جوامع مختلف، نشان داده است که حمایت اجتماعی درست، در بهبود سلامت جسمی، رفتارهای ارتقا دهنده سلامت و کیفیت زندگی، سلامت روان و اعتماد به نفس تاثیر بسیار دارد.

نکته مهم برای خانم ها، درک کردن این حمایت هاست. در واقع وجود داشتن اما در دسترس نبودن این حمایت های اجتماعی، تاثیر چندانی بر بالا بردن کیفیت سلامت جسمی و روانی بانوان نخواهد داشت.

حمایت اجتماعی درک این واقعیت است که فرد در زمان نیاز تحت مراقبت و همراهی باشد و بتواند از اطرافیان و دیگر افراد کمک بخواهد و خود را درون شبکه اجتماعی حمایت کننده احساس کند.

منابع حمایتی می توانند احساسی (پرورش)، اطلاعاتی (مشاوره) یا همراهی(معاشرت) باشند و همینطور ملموس (مالی) یا نامشهود(مشاوره شخصی).

Excessive work stress, caring for children and the elderly at home, are heavy responsibilities that compete with successful job and home roles and have a direct impact on the well-being of employees
These pressures and stresses are more visible in women. Because they have a role to play in caring for others
Social support is considered a key issue in health promotion. Because it helps to meet the physical and emotional needs of people
Also, the effects of stressful events reduce the quality of life
If social support is successful, one’s peace of mind and health will improve, while lack of social support will increase the risk of illness and negative mental states such as anxiety, helplessness and depression
As social support has many psychological benefits such as increased self-confidence, empowerment, efficiency and quality of life, lack of social support leads to mental problems and feelings of general weakness
Various studies on different communities have shown that proper social support has a great impact on improving physical health, health-promoting behaviors and quality of life, mental health and self-confidence
The important thing for women is to understand these supports. In fact, the existence but unavailability of these social supports will not have much effect on improving the quality of women’s physical and mental health
Social support is understanding the fact that the person is under care and support when needed and can ask for help from others and feel supportive within the social network
Sources of support can be emotional (nurturing), informational (counseling) or companionship (socializing), as well as tangible (financial) or intangible (personal counseling)

دیدگاهتان را بنویسید