سبد خرید شما خالی است.

ماموریت سازمانی موسسه خیریه

بهنام دهش پور


مبارزه با سرطان در تمامی عرصه ها و حمایت از بیماران به دور از هرگونه تبعیض

افتخارات بهنام

ارتباط با ما

تهران، خیابان شریعتی،بالاتر از پل رومی، کوچه عاج ، پلاک ۷

روز جهانی بهداشت (۲)

پرستـاران و مامـاها در همه حال نقـش مهم مراقـبت از سـلامت جامـعه را بر عـهده دارند، مثل زمـان شـیوع بیـماری ها و شرایط حسـاس یا در درگـیری و جنگ ها.
بیـشتر از نیـمی از جمـعیت کادر بهداشـت را در جهان پرستـارها تشکیل می دهند تا به کل بدنه سیسـتم بهداشت و درمان خـدمت رسانی کنند.
در کل طـول تاریـخ و به خصوص در شرایطی که امسال در حال تجربه آن هستیم، پرستـاران در خـط مـقدم مـبارزه با بیـماری های فراگـیر و همه گـیری هسـتند که سلامتـی را در کل دنـیا تهـدید می کند.
آنها در تمـام نقاط دنیا همـدردی، جـرأت و شجـاعت خود را در پـاسخ به بیمـاری همه گـیر کوید-۱۹ اثبـات کرده اند.
هیـچ زمانی بیشـتر از این ارزشـمندی آنها به این وضـوح نشـان داده نشـده است.

برای قـدردانی از کادر درمـان به ویژه پرستـاران، می خواهـیم کاری انجام دهـیم.

دیدگاهتان را بنویسید