سبد خرید شما خالی است.

ماموریت سازمانی موسسه خیریه

بهنام دهش پور


مبارزه با سرطان در تمامی عرصه ها و حمایت از بیماران به دور از هرگونه تبعیض

افتخارات بهنام

ارتباط با ما

تهران، خیابان شریعتی،بالاتر از پل رومی، کوچه عاج ، پلاک ۷

هر روز داوطلب باشیم، برای یک کمک کوچک تاثیرگذار

همه ما روزانه کارهایی را بی چشمداشت و داوطلبانه انجام می دهیم. حتی حواسمان هم نیست که رویش اسم داوطلبانه را بگذاریم، اما می تواند تاثیر زیادی بر زندگی ها داشته باشد.
موضوعاتی که می خوانیم، می شنویم و می دانیم را اگر برای ایجاد راهی، یا برطرف کردن مشکلی عملی کنیم، شاید کمک کوچکی باشد، اما منشا اثری می شود که می تواند خبرهای ناخوشایند را، هرچه باشد، تغییر دهد.
خبرها که ثابت نیستند… با تغییر در کارهای ما، تغییر می کنند.
داوطلب بشویم برای تغییر دادن خبرها. هر کداممان هوای چند نفر دور و برمان را داشته باشیم، هرکجا که هستیم، داوطلب بشویم برای بیشتر کردن احساس امنیت برای هر کسی که در اطرافمان هست. این امنیت، دلگرمی بزرگی می شود که خبرها را تغییر می دهد.
می شود منشا اتفاق های خوشایند.
می شود تکرار مکالمه ی
-چه خبر؟
-خبر سلامتی
سلامتی جان، سلامتی تن

دیدگاهتان را بنویسید