سبد خرید شما خالی است.

ماموریت سازمانی موسسه خیریه

بهنام دهش پور


مبارزه با سرطان در تمامی عرصه ها و حمایت از بیماران به دور از هرگونه تبعیض

افتخارات بهنام

ارتباط با ما

تهران، خیابان شریعتی،بالاتر از پل رومی، کوچه عاج ، پلاک ۷

روز پژوهش مبارک

تحقیقات، پایه اصلی هر اقدام عملی در همه فعالیت هاست.
یکی از مهمترین حوزه ها، حمایت و ترویج تحقیقات در مورد علت ها، پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطانه، که یکی از عناصر اصلی کنترل بیماری شناخته شده. موضوعی که بحث سرطان رو به سمت کشف داروی سرطان یا تبدیل این بیماری به یک بیماری مزمن سوق بده.

آرزوی سلامتی و تندرستی برای محققین و پژوهشگران داریم و برای فعالیت های اثربخششون سپاسگذاریم.
روز پژوهش مبارک

Research is the basis of any practical action in all activities. One of the most important areas is to support and promote research on the causes, prevention and early detection of cancers, which is one of the main elements of disease control. A topic that leads the discussion of cancer towards the discovery of a cancer drugs or the transformation of this disease into a chronic disease. We wish health and well-being to researchers and thank them for their effective activities
Happy Research Day

دیدگاهتان را بنویسید