سبد خرید شما خالی است.

ماموریت سازمانی موسسه خیریه

بهنام دهش پور


مبارزه با سرطان در تمامی عرصه ها و حمایت از بیماران به دور از هرگونه تبعیض

افتخارات بهنام

ارتباط با ما

تهران، خیابان شریعتی،بالاتر از پل رومی، کوچه عاج ، پلاک ۷

۲۰۲۰، سال پرستار و ماما

در صورت رسیدن به هدف جهانی بهداشت تا سال ۲۰۳۰، جهان به ۹ میلیون پرستار و ماما نیاز دارد.
پرستاران و ماماها نقش حیاتی در ارائه خدمات بهداشتی دارند. آنها افرادی هستند که زندگی خود را وقف مراقبت از مادران و فرزندان می کنند؛ واکسیناسیون های ضروری و توصیه های بهداشتی، مراقبت از سالمندان و به طور کلی نیازهای اساسی بهداشتی روزانه افراد را برآورده می کنند. در واقع آنها، اولین و مهم ترین اشخاصی هستند که از مردم جامعه خود مراقبت می کنند.
به همین دلیل است که مجمع جهانی بهداشت سال ۲۰۲۰ را سال جهانی پرستار و ماما معرفی کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید