سبد خرید شما خالی است.

ماموریت سازمانی موسسه خیریه

بهنام دهش پور


مبارزه با سرطان در تمامی عرصه ها و حمایت از بیماران به دور از هرگونه تبعیض

افتخارات بهنام

ارتباط با ما

تهران، خیابان شریعتی،بالاتر از پل رومی، کوچه عاج ، پلاک ۷

ارایه خدمات در بخش آنکولوژی بیمارستان شهداءتجریش

آمار مقایسه ای  بخش شیمی درمانی بیمارستان شهدا تجریش از سال۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵:

بیمارستان شهداء تجریش
ردیف سال ۹۳ سال ۹۴ سال ۹۵
شیمی درمانی سرپایی ۴۵۲۷ ۵۴۸۱ ۷۲۵۳
شیمی درمانی بستری ۶۹۱۷ ۸۳۸۹ ۸۶۹۳
تعداد کل ۱۱٫۴۴۴ ۱۳٫۸۷۰ ۱۵٫۹۴۶


آمار مقایسه ای بخش شیمی درمانی بیمارستان شهدا تجریش از سال۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵ به تفکیک ماه:

بیمارستان شهداء تجریش
ماه آمار بخش شیمی درمانی سرپایی در سال ۹۳ آمار بخش شیمی درمانی سرپایی در سال ۹۴ آمار بخش شیمی درمانی سرپایی در سال ۹۵ آمار بخش شیمی درمانی بستری در سال ۹۳ آمار بخش شیمی درمانی بستری در سال ۹۴ آمار بخش شیمی درمانی بستری در سال ۹۵
فروردین ۳۹۲ ۳۸۸ ۵۱۱ ۴۴۲ ۶۰۵ ۶۴۳
اردیبهشت ۴۲۵ ۴۱۰ ۶۳۶ ۴۹۳ ۶۳۲ ۷۴۸
خرداد ۳۴۸ ۴۶۰ ۶۱۷ ۵۴۴ ۷۰۱ ۷۷۲
تیر ۴۰۷ ۳۹۵ ۵۷۹ ۵۸۶ ۷۱۴ ۶۷۱
مرداد ۳۶۲ ۴۶۸ ۵۸۵ ۵۵۳ ۷۵۹ ۷۴۷
شهریور ۴۱۹ ۵۳۲ ۵۶۸ ۶۰۸ ۶۹۵ ۷۸۴
مهر ۳۴۴ ۴۵۵ ۴۸۳ ۶۸۵ ۶۸۰ ۷۰۲
آبان ۳۳۸ ۴۲۵ ۶۱۷ ۶۴۱ ۶۶۴ ۷۰۱
آذر ۳۲۷ ۴۵۲ ۶۳۹ ۶۳۱ ۶۸۶ ۷۱۴
دی ۳۷۹ ۴۴۱ ۶۲۶ ۶۳۱ ۷۵۷ ۷۴۶
بهمن ۳۶۰ ۵۰۲ ۶۴۹ ۴۳۴ ۷۷۲ ۷۷۶
اسفند ۴۲۶ ۵۵۳ ۷۴۳ ۶۶۹ ۷۲۴ ۶۸۹
مجموع ۴۵۲۷ ۵۴۸۱ ۷۲۵۳ ۶۹۱۷ ۸۳۸۹ ۸۶۹۳

دیدگاهتان را بنویسید